• Tretmani Compex aparatima

    Tretmani Compex aparatima

    Compex je vodeća svetska tehnologija mišićne elektrostimulacije, i ona ima posebno mesto u profesionalnom sportu i zdravstvenoj rehabilitaciji u poslednjih par godina. Jačanje oslabljenih mišića elektrostimulacijom predstavlja najnoviji i najkvalitetniji metod jačanja svih grupa mišića. Compex je sprava koja je namenjena aktivnim sportistima ali i rekreativcima tj. ljudima koji nemaju dovoljno vremena za isti. COMPEX

  • Povrede mišića aduktora buta

    Povrede mišića aduktora buta

    Mišića aduktori buta ili primacači buta su mišići koji svojim kontrakcijama privode (adukuju) nogu ka srednjoj liniji tela. Ovu grupu mišića čine m.adductor magnus, m.adductor longus, m. aducctor brevis, m. gracilis i m.pectineus. Povrede ovih mišića su jako česte u sportu naročito u sportovima u kojima ima naglih promena pravca (sprinteri,skakači,ragbisti,hokejaši,itd.) i u sportovima gde