• Epicondylitis lateralis ili sindrom teniskog lakta

    Epicondylitis lateralis ili sindrom teniskog lakta

    Oboljenje nazvano epicondylitis lateralis ili teniski lakat je posledica mikrotrauma i preopterećenosti mekih tkiva oko spoljašnjeg epikondila. Na gornjem pripoju mišića zajedničkih ekstenzora šake za kost dugotrajni napori izazivaju mikrorupture i inflamaciju. Učestalost ove povrede veća je kod osoba starijih od 35 godina, kao i kod igrača tenisa koji imaju disbalans u snazi mišića ruke.

  • Plantarni fascitis

    Plantarni fascitis

    Plantarni fascitis je jedan od najčešćih uzroka bola u peti. Javlja se usled iritacije ili inflamacije , a ponekad i zbog male rupture plantarne fascije. Plantarna fascija je zapravo dugačka,razgranata,gusta i veoma čvrsta vezivna traka koja povezuje petnu kost sa prstima. Najčešći simptomi su pojava oštrih bolova oko mesta pripoja na peti. Bolovi su jači