Mišića aduktori buta ili primacači buta su mišići koji svojim kontrakcijama privode (adukuju) nogu ka srednjoj liniji tela. Ovu grupu mišića čine m.adductor magnus, m.adductor longus, m. aducctor brevis, m. gracilis i m.pectineus.

Povrede ovih mišića su jako česte u sportu naročito u sportovima u kojima ima naglih promena pravca (sprinteri,skakači,ragbisti,hokejaši,itd.) i u sportovima gde je potrebna eksplozivna kontrakcija ovih mišića kao npr u fudbalu prilikom šuta.

Bol u preponi je ono što najčešće karakteriše povrede ovih mišića. Međutim kada se radi o bolu u preponi potrebno je uraditi dobru diferencijalnu dijagnozu i isključiti ostala stanja koja mogu dati bol u preponi kao što su: povrede mišića ilopsoas-a i rectus femorisa-a, ingvinalne i femoralne hernije (kile), povrede trbušnog mišića na distalnom pripoju, probleme vezane za zglob kuka kao i za lumbalnu kičmu,itd..

Baziraćemo se u ovoj objavi na konkretno povrede aduktora, jer one čine ipak najčešći urok bola u preponi.

Najčešći simptomi koje pacijent oseća pri akutnoj povredi je bol u preponi sa unutrašnje strane, često na pripoju adduktor longus-a na pubičnoj kosti, bol može da se širi niz unutrašnju stranu butine. Takođe bolovi prilikom trčanja,pogotovu sprinteva, oštrih promena pravaca i šutiranja lopte su česti simptomi. Sportisti obično pre bojava bola osećaju neke “znake upozorenja” kao što su osećaj zategnutosti i nelagodnosti u mišićima primicačima kao i gubitak snage kod šuta i gubitak brzine prilikom sprinta.

U kliničkoj slici takođe prisutan je bol na palpaciju na mestu pripoja na pubičnoj kosti kao i bol na kontrakciju aduktora prilikom testa stezanja butina (squeeze test).

U dodatnoj dijagnostici može se koristiti i dijagnostički ultrazvuk kao i MRI, ali klinička slika je najbitinija u postavljanju dijagnoze.

Osim akutnih povreda ,bol u preponi se može javiti i kod tkzv. povreda preopterećenja, koje karakteriše bol koji na početku ne ograničava igru sportiste, a kasnije se sve više povećava do momenta kada više nije moguća fizička aktivnost zbog bola.

U tretmanu akutnih povreda aduktora najpre se prestaje sa aktivnošću i preporučuje se odmah tretman koji se spovodi kod svih akutnih povreda mekih tkiva PRICE protokol : protekcija i odmor povređene regije, primena leda, kompresija i elevacija noge. Od fizikalnih procedura koristi se krioterapija, elektrostimulacija povređenog mišića kao i analgetična elektroterapija. U kasnijim fazama može se koristiti i ultrazvučna terapija.

Sa kineziterapijom se počinje rano po smirivanju bolova, u vidu rane mobilizacije i progresivnog jačanja. Prvo se počinje sa izometričkim kontrakcija povređenih mišića ,pa sa potpomognutim i aktivnim vežbama kuka u svim pravcima. Rade se vežbe snage nepovređenih mišića obe noge kao i vežbe gornjih ekstemiteta.

Cilj programa rehabilitacije je progresivno povećanje obima pokreta,snage i izdržljivosti svih mišića pokretača kuka. U sledećim fazama počinje se sa progresivnim istezanjem, povećavaju se vežbe snage i počinje se sa senzomotornim treningom. Ubacuju se vežbe stabilizacije karlice kao i vežbe za jačanje stabilizatora trupa (koji često mogu da budi slabi kod ovih povreda). U završnoj fazi oporavka pored vežbi snage ,balansa i propriocepcije uvode se i eksentrične vežbe kao i još zahtevnije pliometričke vežbe. Ukoliko nema bolova kreće se prvo sa laganim trčanjem i nastavlja sve do sprinteva i kretnji velike brzine sa promenama pravca. Period oporavka od povreda aduktora može da varira u zavisnosti od stepena povrede od 2 nedelje do čak 6 meseci. Ono što je bitno je da se mora sprovesti kompletan plan oporavka jer delimično sproveden plan dovodi do stalnih recidiva povrede.

Kod povreda nastalih preopterećenjem potrebno je prekinuti opterećenje i spovesti plan progresivnog jačanja koji je sličan kao i kod akutnih povreda.

Preporučuje se da se i da po prestanku simptoma i izlečenja nastavi sa preventivnim vežbanjem još nekoliko meseci bar 2 puta nedeljno.

Posetite našu instagram stranicu https://www.instagram.com/fitfizio/  ukoliko želite da vidite program vežbi koje se koriste kako u rehabilitaciji tako i u prevenciju nastanka povrede ove mišićne grupe.

Vaš FitFizio

Leave a reply