• Povrede rotatorne manžetne ramena

    Povrede rotatorne manžetne ramena

    Rotatornu manžetnu sačinjavaju 4 mišića: m.subscapularis, m.supraspinatus, m.infraspinatus i m.teres minor. Sva četiri mišića polaze sa lopatica i pripajaju se na gornjem okrajku nadlaktice (humerus). Glavna funkcija rotatorne manžetne je stabilizacija glave humerusa. Oštećenje jednog od navedenih mišića umanjuje funkciju ramena i cele ruke. Najčešća povreda je povreda tetive m.supraspinatus-a ali isto tako bilo koji

  • Šta su bolne triger tačke  (trigger point) ?

    Šta su bolne triger tačke (trigger point) ?

    Sigurno ste čuli za triger tačke (trigger point) koje se pojavljuju kao čvorići ili kuglice u mišićima izazivajući bol i neprijatnost. Šta su zapravo triger tačke? -Triger tačke su tvrdi snopovi mišićnih vlakana u okviru određenog mišića koji su konstantno napeti i ne mogu spontano da se opuste,dovodeći do pojave bola na mestu nastanka ili u