Sindrom smrznutog ramena ili adhezivni kapsulitis prestavlja oboljenje ramenog pojasa koje karakteriše progresivni gubitak obima pokreta i pojava bola u ramenu.
Ovo stanje je nedovoljno razjašnjenje etiologije i patofiziologije, ali se često javlja kao posledica povreda ramena, oboljenja vezanih za rameni zglob,posle hirurških intervencija, takođe može da se javi kao komplikacija dijabetesa i hemiplegija.
.
Rame prolazi kroz nekoliko faza,  i to kod primarnog adhezivnog kapuslitisa koji je nepoznatog uzroka:
  • faza I koju  karakteriše prvo blaga pojava bola i umerena ograničenost pokreta, koje ako se ne prepoznaju rame postaje sve bolnije a obim pokreta sve manji.Javljaju se bolovi noću i pri pokretima. U ovoj fazi ako se na vreme prepozna problem i reaguje vežbama i fiziklanom terapijom,može se sprečiti nastanak težih oblika i gubitka pokreta.
  • faza II- javljaju se adhezije u zglobu, a rame je sve bolnije i ukočenije, ograničenost pokreta je sve veća. Kapsula je bolna na palpaciju.
  • faza III dolazi do popuštanja simptoma i postepenog povratka obima pokreta

Adhezivni kapsulitis posle povrede ramena deli se u IV faze:

  • faza I  -koju  karakteriše prvo blaga pojava bola i umerena ograničenost pokreta
  • faza II -nastaje sinovitis i adhezije izmedju zglobne čaure glave humerusa. Kapsula je bolna na palpaciju a rame sve ukočenije. Naročito se smanjuje obim pokreta abdikcije i rotacija (i spoljne i unutrašnje).
  • faza III -adhezije se umnožavaju, zglobni prostor se još više sužava i obim pokreta postaje još ograničeniji a rame bolnije na pokret
  •  faza IV – kapsula je toliko skraćena, a rame ulalazi u tešku  kontrakturu sa velikim gubitkom pokreta u svim pravcima
Rehabilitacija ovog stanja je kompleksan postupak,jer bilo kakav agresivni pristup može delovati kontraprodutivno i dovesti do protektivne reakcije kapsule i još većeg skraćenja.
Zato specifičan i dobro doziran plan rehabilitacije je neophodan u rešavanju ovog problema.
prikaz napretka rehabilitacije smrznutog ramena
,
Tekar terapija u kombinaciji sa manulenom terapijom i strogo doziranom kineziterapijom se primenjuje u prvim fazama oporavka.
Kada rame postane opuštenije i tolerantnije na opterećenje,kreće se sa intezivnijim vežbama obima pokreta radi obnove pokreta i vežbama snage u bezbolnim obimima pokreta.
Tretman se završava funkcionalnim osposobljavanjem.
Ukoliko imate problem sa ramenom pozovite nas i zakažite konsultaciju na 0642222302
Vaš FitFizio
Leave a reply