• Novo u našem centru- TECAR terapija

    Novo u našem centru- TECAR terapija

    Od danas na naše veliko zadovoljstvo omogućili smo našim pacijentima i TECAR terapiju. Šta je Tekar? Tecar terapija predstavlja poslednju inovaciju termoterapije i to upotrebu visokofrekventnih radiotalasa koji omogućavaju direktno povećanje temperature tretiranog tkiva. Koji su efekti i kakva je efikasnot ove terapije? Na ovaj način postižemo jako biostimulativno dejstvo što doprinosi mnogo bržem i

  • Neadekvatan trening može dovesti do nastanka povreda

    Neadekvatan trening može dovesti do nastanka povreda

    Često se u našoj praksi susrećemo sa klijentima koji su doživeli razne vrste povreda tokom fizičke aktivnosti. Iz želje da poprave svoje zdravlje krenuli su sa određenom fizičkom aktivnošću i onda se desi to da dodje do povrede i narušavanja zdravlja a sve usled neadekvatnog treninga ili inteziteta za tu osobu. Danas u sferi interneta