Gornji ukršteni sindrom je poremećaj posture u gornjem delu telu koji nastaje usled mišićnog disbalansa. Loša postura, nepravilno i dugo sedenje, previše provedenog vremena za kompjuterom i mobilnim telefonom dovode do disbalansa u mišićima vrata,ramena i gornjeg dela tela.

Ovaj sindrom je prvi opisao čuveni doktor i naučnik Vladimir Janda i karakteriše ga napetost i preopterećenje sa zadnje strane gornjeg trapezoidnog mišića i mišića podizača lopatice, dok donja i srednja vlakna trapezoidnog mišića, m.serratus anterior-a i mm.rhomboideusi postaju hronično neaktivni i slabi. Sa prednje strane tela pektoralni mišić se skraćuje dok mišići duboki fleksori vrata postaju neaktivni. Ovo dalje vodi promeni posture koja se karakteriše zaobljenim i povijenim ramenima, dok su glava i vrat u protruziji (istureni ka napred)

Moguće posledice su bol i napetost u vratu, između lopatica,u ramenima, u grudnom košu, nastanak bolnih trigger tačaka, umor, bol posle dužeg sedenja, bol u donjem delu kičmenog stuba (zbog kompenzacije i nastanka donjeg ukrštenog sindroma),itd…

U tretmanu ovog stanja potrebno je opustiti preopterećene i skraćene mišiće i vratiti ih na svoju fiziološku dužinu, a potom aktivirati i jačati slabe i neaktivne mišiće kroz ciljane vežbe.

Leave a reply