U jednom od predhodnih objava, pisali smo o poremaćaju posture poznatom kao gornji ukršteni sindrom, a sada upoznaćemo vas sa poremećajem donjeg ukrštenog sindroma.

Kao i gornji ukršteni sindrom, čuveni naučnik i doktor Vladimir Janda opisao je i donji ukršteni sindrom.

Donji ukršteni sindrom predstavlja poremećaj posture u donjem delu tela usled mišićnog disbalansa. Današnji sedentarni način života, sa malo kretanja i pravilne fizičke aktivnosti, glavni je uzrok nastanka ovog disbalansa u mišićima nogu,kukova, stomaka i lumbalnog dela.

Mišići pogođeni ovim disbalansom su u vidu dve dijagonale. Prva predstavlja kombinaciju skraćenosti torakolumbalnih ekstenzora na zadnjoj strani tela sa skraćenim m. Iliopsoas-om i m.rectus femoris-om sa prednje strane tela. Skraćeni mogu biti i m.quadratus lumborum kao i m.tensor fascia latae –TFL. Druga dijagonala se odlikuje mišićnom slabošću i inhibicijom abdominalnih mišića (pogotovu dubokih stabilizatora) i glutealnih mišića (m. Gluteus maximus i medius).

Poremećaj nastao usled ovog disbalansa dovodi dalje do promena u posturi, prevelikog stresa na zglobove ,pogotovo na kičmene pršljenove na nivou L4-L5 i L5-S1, zatim na sakroilijačne zglobove i zglob kuka, dovodeći dalje do niza problema, povreda i nastanka bola u ovim regijama. Specifične posturalne promene koje nastaju su: povećana prednja inklinacija kralice, povećana lumbalna lordoza, skraćenje mišića zadnje lože, povećana fleksija u zglobu kuka. Bol u leđima je jedna od glavnih posledica koja nastaje ako se ovaj disbalans ne rešava. Takođe usled kompenzacija koje naše telo stvara, jako često dolazi i do nastanka i gornjeg ukrštenog sindroma ukoliko se ne krene sa pravilnim tretmanom.

U tretmanu ovih mišićnih disbalansa prvo je neophodno dobro prepoznavanje, dijagnoza i specifično testiranje mišićnih grupa. U našem centru prvo pristupamo temeljnoj analizi vaše posture i pronalaska i prepoznavanja mišićnih disbalansa uz pomoć posebno dizajniranih testova. Nakon toga pristupa se izradi terapijskog plana koji se ogleda prvo u vraćanju optimalne dužine skraćenih mišića specijalnim neuromišićnim tehnikama relaksacije i istezanja (PNF tehnike). Zatim sledi aktivacija slabih i inhibiranih mišića kroz specifične vežbe neuromotorne aktivacije, balansa i jačanja. Jedino na ovakav način je moguće postići rezultat u rešavanju ovog stanja.

Leave a reply