Povrede mišića aduktora buta

Povrede mišića aduktora buta

Mišića aduktori buta ili primacači buta su mišići koji svojim kontrakcijama privode (adukuju) nogu ka srednjoj liniji tela. Ovu grupu mišića čine m.adductor magnus, m.adductor longus, m. aducctor brevis, m. gracilis i m.pectineus. Povrede ovih mišića…

Read more