• Gornji ukršteni sindrom

    Gornji ukršteni sindrom

    Gornji ukršteni sindrom je poremećaj posture u gornjem delu telu koji nastaje usled mišićnog disbalansa. Loša postura, nepravilno i dugo sedenje, previše provedenog vremena za kompjuterom i mobilnim telefonom dovode do disbalansa u mišićima vrata,ramena i gornjeg dela tela. Ovaj sindrom je prvi opisao čuveni doktor i naučnik Vladimir Janda i karakteriše ga napetost i