Od danas na naše veliko zadovoljstvo omogućili smo našim pacijentima i TECAR terapiju.

Tecar terapija predstavlja poslednju inovaciju termoterapije i to upotrebu visokofrekventnih radiotalasa koji omogućavaju direktno povećanje temperature tretiranog tkiva.
Na ovaj način postižemo jako biostimulativno dejstvo što doprinosi mnogo bržem i efikasnijem oporavku povređenog tkiva. Takođe postižemo i jako antibolno dejstvo.

Povrede mišića, tetiva, ligamenta i zglobova apsolutno se najbolje tretiraju TECAR terapijom.

Leave a reply