Luka Božović

Luka je rodjen 1991 godine, posle srednje medicinske škole za fizioterapeute upisuje Visoku Sportsku i Zdravstvenu školu u Beogradu gde dobija zvanje Strukovnog fizioterapeuta.

Posle završenih osnovnih studija školovanje nastavlja na specijalističkim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde 2019.godine dobija zvanje Specijalista fizioterapeut.

Radno iskustvo

Znanje je sticao radom u državnim i mnogobrojnim privatnim ustanovama za rehabilitaciju, kao i prestižnim trening centrima. Posebno se isticao u rehabilitaciji sportskih povreda kao i fizičkoj pripremi kako sportista tako i rekreativaca.