Dejan Dević

Dejan je rodjen 1991 godine, posle završene srednje medicinske škole za fizioterapeute, nastavlja školovanje na Visokoj Zdravstvenoj školi u Zemunu na smeru  strukovni fizioterapeut. Posle završenih studija nastavlja dalje usavršavanje u oblastima  manulne medicine i rehabilitacije mišićnoskeletnih  povreda ,nosilac je FIFA diplome u sportskoj medicini, Cyriax diplome, Kinesiotaping sertifikata, kao i sertifikata za personalnog trenera

Radno iskustvo

Kliničko iskustvo je sticao kao fizioterapeut u KBC Zemun a uporedo je radio kao fizioterapeut na utakmicama u organizaciji Fudbalskog saveza Beograda i sarađivao sa mnogim sportskim klubovima (FK Sinđelić, FK Zemun,…) gde je sticao i iskustvo u prevenciji i tretiranju sportskih povreda.