Šta su bolne triger tačke  (trigger point) ?

Šta su bolne triger tačke (trigger point) ?

Sigurno ste čuli za triger tačke (trigger point) koje se pojavljuju kao čvorići ili kuglice u mišićima izazivajući bol i neprijatnost. Šta su zapravo triger tačke? -Triger tačke su tvrdi snopovi mišićnih vlakana u okviru određenog mišića…

Read more