• JUNE 29, 2020
    • 0
    Grčevi u mišićima

    Grčevi u mišićima

    Grčevi mišića su česta tegoba kod sportista i ljudi koji se rekreativno bave sportom. Pojava grčeva objašnjava se produženom kontrakcijom mišića koja nastaje kao reakcija na pojavu velike količine konačnih produkata metabolizma u mišiću. Značajnu ulogu u nastanku grčeva mogu imati i preterano pritegnuti delovi ekstremiteta opremom, bandažom ili obućom. Takođe dehidratacija je jedan mogućih