• FEBRUARY 11, 2020
    • 0
    Donji ukršteni sindrom

    Donji ukršteni sindrom

    U jednom od predhodnih objava, pisali smo o poremaćaju posture poznatom kao gornji ukršteni sindrom, a sada upoznaćemo vas sa poremećajem donjeg ukrštenog sindroma. Kao i gornji ukršteni sindrom, čuveni naučnik i doktor Vladimir Janda opisao je i donji ukršteni sindrom. Donji ukršteni sindrom predstavlja poremećaj posture u donjem delu tela usled mišićnog disbalansa. Današnji